Συνεχίζοντας την επίσκεψη του ιστότοπού μας, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας. Learn more OK

Cookies

1. Η χρήση των Cookies από τον ιστότοπο

 

Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, μπορεί να αναγκαστούμε να εγκαταστήσουμε διάφορα "cookies" στο τερματικό μας για να ελέγχουμε και να καταχωρούμε τις πληροφορίες σχετικά με την χρήση αυτού του ιστότοπου. Τα cookies έχουν σαν σκοπό να μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε σαν προηγούμενο χρήστη του ιστότοπου προκειμένου να σας προσφέρουμε την καταλληλότερη και την πλέον εξατομικευμένη υπηρεσία για το προφίλ σας, και έτσι να σας παρακινήσουμε να επισκεφτείτε και πάλι αυτό τον ιστότοπο.

 

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν μπορούν να εξάγουν από τον σκληρό δίσκο σας προσωπικά στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας με άλλο τρόπο εκτός υπό μορφή cookies, ούτε να μεταδώσουν ιούς πληροφορικής. Τα cookies μας επιτρέπουν, για παράδειγμα,

-         να κάνουμε στατιστικές και να υπολογίζουμε όγκους κίνησης και χρήσης των διαφόρων στοιχείων που συνθέτουν τον ιστότοπό μας (στήλες και περιεχόμενο που έχουν τύχει επίσκεψης, περιήγησης), και τα οποία μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε το ενδιαφέρον και την εργονομία των υπηρεσιών μας· για το σκοπό αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Google Analytics ή οιοδήποτε άλλο παρόμοιο εργαλείο ανάλυσης. Το συλλεγμένο στοιχείο είναι ομαδοποιημένο και δεν επιτρέπει ατομική αναγνώριση. Για περισσότερες πληροφορίες για το Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

-         να προσαρμόζουμε την παρουσίαση του ιστότοπού μας στις προτιμήσεις ένδειξης του τερματικού μας (χρησιμοποιούμενη γλώσσα, ευκρίνεια οθόνης, χρησιμοποιούμενο σύστημα εκμετάλλευσης κλπ) κατά τις επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας, ανάλογα με τον μηχανικό εξοπλισμό και το λογισμικό απεικόνισης ή ανάγνωσης που διαθέτει το τερματικό σας·

-         να εξατομικεύουμε τις αρχικές σελίδες αποθηκεύοντας τις προτιμήσεις που μπορείτε να εκπέμψετε κατά την διάρκεια προηγούμενης επίσκεψης του ιστότοπού μας·

-         να επιβάλουμε μέτρα ασφαλείας, π.χ. όταν σας ζητείται να συνδεθείτε ξανά με περιεχόμενο ή υπηρεσία μετά από παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος·

-         ή ακόμα και να αναγνωρίζουμε τις στήλες του ιστότοπου που έχετε επισκεφτεί, να ακολουθούμε την εξέλιξη των προτιμήσεών σας ή να παραακολουθούμε την διαδρομή σας μέσα από τις ιστοσελίδες μας·

-         να προσαρμόζουμε το διαφημιστικό περιεχόμενο που εμφανίζεται στο τερματικό σας στους διαφημιστικούς χώρους μας, ανάλογα με τα ατομικά στοιχεία που έχετε παράσχει·

-         να απομνημονεύουμε στοιχεία σχετικά με έντυπο που έχετε συμπληρώσει στον ιστότοπό μας προκειμένου να σας επιτρέψουμε να αποκτήσετε πρόσβαση σε χώρους που προορίζονται για το προσωπικό του ιστότοπού μας (ο λογαριασμός σας).

 

Χρησιμοποιούμε τα cookies μόνο για να συλλέξουμε τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό τον Χάρτη αλλά σε καμία περίπτωση στοιχεία προσωπικού ή ονομαστικού χαρακτήρα που να μας επιτρέπουν να σας ταυτοποιήσουμε χωρίς την συγκατάθεσή σας.

 

Έχετε την δυνατότητα να παρέμβετε και να διαχειριστείτε τα cookies με τα μέσα που περιγράφονται παρακάτω. Ωστόσο, είναι πιθανόν να συναντήσετε δυσκολίες κατά την πλοήγησή σας σε αυτό τον ιστότοπο.

-         Μπορείτε συγκεκριμένα να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του λογισμικού σας πλοήγησης ούτως ώστε να καταχωρούνται cookies στο τερματικό σας ή αντίθετα να απορρίπτονται, είτε συστηματικά είτε ανάλογα με αυτόν που τα εκπέμπει. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του λογισμικού σας πλοήγησης ούτως ώστε η αποδοχή ή η απόρριψη των cookies να σας προτείνεται κατά περίπτωση, πριν ένα cookie μπορέσει να καταχωρηθεί στο τερματικό σας.

Η ρύθμιση παραμέτρων του κάθε λογισμικού πλοήγησης είναι διαφορετική και περιγράφεται στο μενού βοήθειας του λογισμικού σας πλοήγησης.

-    Σχετικά με τα cookies "Flash"© του"Adobe Flash Player"™, αυτά τυγχάνουν διαχείρισης μέσω μιας διασύνδεσης διαφορετικής από εκείνη που παρέχεται από το λογισμικό σας πλοήγησης. Το "Adobe Flash Player"™ είναι μια εφαρμογή πληροφορικής η οποία επιτρέπει την ταχεία ανάπτυξη των δυναμικών περιεχομένων χρησιμοποιώντας την γλώσσα πληρορικής "Flash". Το Flash (και οι εφαρμογές του ίδιου τύπου) απομνημονεύει τις παραμέτρους, τις προτιμήσεις και την χρήση αυτών των περιεχομένων χάρη σε μια τεχνολογία παρόμοια με τα cookies. Σε περίπτωση που το τερματικό σας μπορεί να απεικονίσει περιεχόμενα αναπτυγμένα με την γλώσσα Flash, σας προσκαλούμε να αποκτήσετε πρόσβαση στα εργαλεία μας διαχείρισης των cookies Flash, απευθείας από τον ιστότοπο http://www.adobe.com/fr/.

-    Τέλος, μπορείτε να συνδεθείτε με τον ιστότοπο www.youronlinechoices.com, ο οποίος έχει δημιουργηθεί από ενώσεις επαγγελματιών, και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που προσφέρονται από αυτό τον ιστότοπο οι οποίες θα; σας βοηθούν να ελέγξετε, να επιτρέψετε ή να μπλοκάρετε τα cookies που υπάρχουν στο τερματικό σας. 

 

 

2. Τα Cookies που εκπέμπονται στον ιστότοπό μας από τρίτους

 

Η εκπομπή και η χρήση cookies από τρίτους, υπόκεινται στις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής αυτών των τρίτων.

Μπορεί να περιλάβουμε στον ιστότοπό μας εφαρμογές πληροφορικής προερχόμενες από τρίτους, οι οποίες θα σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενα του ιστότοπού μας με άλλα άτομα, ή να κάνετε γνωστή σε αυτά τα άλλα άτομα την επίσκεψη ή την γνώμη σας σχετικά με περιεχόμενο του ιστότοπού μας. Πρόκειται για την περίπτωση των κουμπιών "Συμμερίζομαι", "Μου αρέσει", που προέρχονται από κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook το "Twitter", το LinkedIn", το "Viadeo" κλπ.

Το κοινωνικό δίκτυο που παρέχει ένα τέτοιο κουμπί εφαρμογής μπορεί να σας αναγνωρίσει χάρη σε αυτό το κουμπί, ακόμα κι αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει αυτό το κουμπί κατά την επίσκεψή σας του ιστότοπού μας. Πράγματι, αυτός ο τύπος κουμπιού εφαρμογής μπορεί να επιτρέψει στο σχετικό κοινωνικό δίκτυο να ακολουθήσει την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, μόνο και μόνο επειδή το σχετικό κοινωνικό δίκτυο ήταν ενεργοποιημένο στο τερματικό σας (σύνοδος ανοικτή) κατά την διάρκεια της πλοήγησής σας στον ιστότοπό μας.

Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί της χρησιμοποιούμενης διαδικασίας από τα κοινωνικά δίκτυα για να συλλέξουμε στοιχεία σχετικά με την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας και συνδεδεμένα με τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουν. Σας προσκαλούμε να συμβουλευτείτε τις πολιτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής αυτών των δικτύων για να γνωρίσετε τους σκοπούς της χρήσης, κυρίως διαφημιστικούς, των στοιχείων πλοήγησης που μπορούν να συλλέξουν χάρη σε αυτά τα κουμπιά εφαρμογής. Αυτές οι πολιτικές προστασίας πρέπει κυρίως να σας επιτρέπουν να ασκείτε τις επιλογές σας σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, συγκεκριμένα ρυθμίζοντας τις παραμέτρους των λογαριασμών σας χρήσης του καθενός από αυτά τα δίκτυα.

close

Αποστολή μηνύματος

Από: Προς:
Θέμα:
Μήνυμα:

You can follow us on...