Συνεχίζοντας την επίσκεψη του ιστότοπού μας, αποδέχεστε την χρήση των cookies. Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας. Learn more OK

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Συμφωνία χρήσης του δικτυακού τόπου www.mybiclighter.com του Ομίλου BIC
Καλωσήρθατε στο www.mybiclighter.com !
Ελπίζουμε ο δικτυακός μας τόπος να σας φανεί χρήσιμος, ενδιαφέρων και διασκεδαστικός. Είστε ευπρόσδεκτοι να μας επισκέπτεστε συχνά και να μιλήσετε στους φίλους σας για μας.
Το μόνο που ζητούμε από εσάς είναι η συμμόρφωσή σας με τους όρους και προϋποθέσεις που ακολουθούν. Σας παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά γιατί η χρήση του δικτυακού μας τόπου από εσάς συνεπάγεται αυτόματα ότι συμφωνείτε με αυτούς.
 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Η πρόσβαση και η χρήση του δικτυακού τόπου www.mybiclighter.com υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται ακολούθως και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Ο Όμιλος BIC δύναται να αναθεωρεί κατά καιρούς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις επικαιροποιώντας αυτή τη δημοσίευση.
Στο σύνολό του το περιεχόμενο (εικόνες, κείμενο, εμπορικά σήματα, λογότυποι, σχέδια, ονόματα προϊόντων) του παρόντος δικτυακού τόπου καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η διανομή, μεταφόρτωση, τροποποίηση, επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση, επαναφόρτωση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, υλοποίηση, έκθεση ή άλλη χρήση πέραν των όσων προβλέπονται στην παρούσα, με μηχανικά ή ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την ρητή έγγραφη άδεια της BIC.

Η BIC θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού ώστε ο παρών δικτυακός τόπος να περιέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες, ωστόσο δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ως προς την ακρίβειά τους. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν ότι η προσπέλαση και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του γίνεται υπ' ευθύνη τους. Ούτε η BIC ούτε οποιοδήποτε μέρος που συμμετέχει στη δημιουργία, υλοποίηση ή λειτουργία αυτού του δικτυακού τόπου δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση, τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, ή αποζημίωση για ηθική βλάβη που απορρέει από την προσπέλαση ή την αδυναμία χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, ή από τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο αυτού.

Η BIC δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση για οποιονδήποτε δικτυακό τόπο προσπελάσετε πέραν του δικού της. Η BIC καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει συνδέσμους μόνο προς δικτυακούς τόπους που τηρούν εξίσου υψηλά πρότυπα με αυτή. Ωστόσο, η BIC δεν ασκεί κανέναν έλεγχο επί συνδέσμων προς τον δικτυακό τόπο της BIC που παρέχονται από τρίτους. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε δικτυακός τόπος εκτός BIC που προσπελαύνετε είναι ανεξάρτητος από τη BIC. Η BIC δεν μπορεί να παρακολουθεί ή να ελέγχει το περιεχόμενο όλων των δικτυακών τόπων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα ως προς το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στον δικτυακό τόπο της. Επίσης, η BIC δεν προσυπογράφει και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση του δικτυακού τόπου τρίτου που διασυνδέεται μέσω συνδέσμου με τον δικτυακό τόπο www.mybiclighter.com. Δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο επί των πρακτικών προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου των δικτυακών τόπων που διασυνδέονται μέσω συνδέσμου με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Πρέπει να μελετάτε την δήλωση προστασίας του ιδιωτικού απόρρητου της BIC καθώς και την πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου των υπόλοιπων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Εναπόκειται στον κάθε χρήστη να λαμβάνει τις δέουσες προφυλάξεις για να διασφαλίζει τη χρήση του Διαδικτύου χωρίς προσβλητικό περιεχόμενο. Η σύνδεσή σας με οποιαδήποτε σελίδα εκτός του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται υπ' ευθύνη σας.

Με την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο www.mybiclighter.com, κάθε χρήστης συμφωνεί επίσης να μην προβαίνει στη δημοσίευση ή διαβίβαση οποιουδήποτε προσβλητικού, επιβλαβούς, παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, καταχρηστικού, απεχθούς, εμπρηστικού, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού ή οποιουδήποτε υλικού το οποίο θα συνιστούσε ή θα ενθάρρυνε συμπεριφορά που θα θεωρούνταν εγκληματική, θα αποτελούσε βάση αξίωσης αστικής ευθύνης ή άλλως θα παραβίαζε το νόμο. Η BIC διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει αναγκαία σε περίπτωση χρήσης των δικτυακών τόπων της για τη μετάδοση τέτοιου υλικού.

Σας ενημερώνουμε ότι όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, τα σχέδια, οι ονομασίες προϊόντων, είτε εμφανίζονται ολογράφως είτε με σύμβολα, αποτελούν εμπορικά σήματα της BIC, συνεργαζόμενων, θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών της, δικαιοπαρόχων της ή εταίρων της στο πλαίσιο κοινοπραξιών. Η διανομή, μεταφόρτωση, επεξεργασία, τροποποίηση, επαναχρησιμοποίηση, αναπαραγωγή, επαναφόρτωση, μεταβίβαση, υλοποίηση, έκθεση ή άλλη χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων ή τυχόν άλλων υλικών, πέραν των όσων επιτρέπονται βάσει του παρόντος, απαγορεύεται ρητά και ενδέχεται να αποτελεί παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, του νόμου περί εμπορικών σημάτων, του νόμου περί δυσφήμησης, του νόμου περί ιδιωτικότητας και δημοσιοποίησης, καθώς και των κανονισμών και νομοθετημάτων περί επικοινωνιών. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι η BIC ασκεί ενεργά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της προσφεύγοντας σε όλα τα νόμιμα μέσα.
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Επιμέλεια: 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ BIC
Μετοχικό κεφάλαιο: 185 120 298,02 ευρώ
552 008 443 RCS Nanterre
Κεντρικά γραφεία:
14, rue Jeanne d'Asnières
92611 Clichy cedex, 
Γαλλία
Tel. :  33(0)1 45 19 52 00
Fax. : 33(0)1 45 19 52 99
bic.contact@bicworld.com 

Αρ. ΦΠΑ: FR 19 552 008 443
Υπεύθυνος επιμέλειας: Alexis Vaganay

Φιλοξενία ιστοσελίδας: 

Αυτή η ιστοσελίδα φιλοξενείται στο cloud Azure της Microsoft. Γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο φιλοξενίας της Microsoft στη Βόρεια Ευρώπη, στην Ιρλανδία.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/

 


 

 

CREDITS

Design and development: F+

 

close

Αποστολή μηνύματος

Από: Προς:
Θέμα:
Μήνυμα:

You can follow us on...