Door verder te gaan op onze website, accepteert u het gebruik van cookies. Wij maken gebruik van cookies om uw bezoek aan onze website te optimaliseren.  Learn more OK

Wettelijke vermelding

BIC Groep website gebruikerstoestemming voor www.mybiclighter.com
Welkom bij www.mybiclighter.com !
We hopen dat je onze website nuttig, informatief en leuk vindt. Bezoek ons vaak en vertel je vrienden erover.
Daarvoor vragen we je alleen je aan de volgende Bepalingen en Voorwaarden te houden. Lees ze aandachtig, want als je onze website gebruikt, onderschrijf je ze automatisch.
 ALGEMENE GEBRUIKSREGELS


Toegang tot en gebruik van www.mybiclighter.com zijn onderworpen aan de hierin genoemde bepalingen en voorwaarden en alle toepasselijke wetten. BIC Group ("BIC") kan deze bepalingen en voorwaarden van tijd tot tijd herzien door deze vermelding te updaten.
De gehele inhoud (afbeeldingen, tekst, handelsmerken, logo's, designs, productnamen) van deze website is beschermd door auteursrecht en mag niet worden verspreid, gedownload, veranderd, gewijzigd, hergebruikt, herplaatst, gereproduceerd, uitgezonden, opgevoerd, getoond of anderszins gebruikt anders dan hierin bedoeld, door enig mechanisch of elektronisch middel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BIC.

BIC zal zich redelijk inspannen om nauwkeurige en bijgewerkte informatie op deze website te brengen, maar BIC garandeert of claimt geen foutloosheid. Alle gebruikers stemmen ermee in dat elke toegang en elk gebruik van deze website en de inhoud ervan op uw eigen risico is. Noch BIC, noch enige partij betrokken bij het creëren, produceren of leveren van deze website is aansprakelijk voor enige directe, incidentele, resulterende, indirecte of schadevergoedingen als gevolg van toegang, gebruik of onmogelijkheid van gebruik van deze website, of enige fouten of nalatigheid in de inhoud ervan.

BIC geeft geen garanties of verklaringen over niet-BIC websites waar u terecht zou kunnen komen. BIC doet alle moeite om alleen websites te "linken" die dezelfde hoge standaards hebben als wij. BIC heeft echter geen controle over links van derden naar BIC websites. Als u terecht komt op een niet-BIC website, begrijp dan dat deze onafhankelijk is van BIC. BIC kan niet de inhoud van alle websites bewaken en controleren en is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke off-site bladzijden. Verder is BIC evenmin aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van de website van een derde die heeft gelinkt naarwww.mybiclighter.com. We hebben geen controle over de privacypraktijken van websites die naar deze website hebben gelinkt. Neem kennis van BIC's privacyverklaring en van het privacybeleid van enige naar deze website gelinkte website. Elke gebruiker moet zelf de voorzorgsmaatregelen nemen om internet te gebruiken zonder aanstootgevend materiaal. Linken naar off-site bladzijden is op eigen risico.

Door zijn toegang tot www.mybiclighter.com verklaart elke gebruiker geen materiaal te plaatsen of door te geven dat aanstootgevend is, schadelijk, onwettig, bedreigend, lasterlijk, schandaliserend, obsceen, beledigend, verachtend, opruiend, discriminerend, pornografisch of godlasterlijk en geen materiaal dat gedrag zou kunnen zijn of aanmoedigen dat beschouwd zou kunnen worden als een strafbaar feit,wettelijk aansprakelijk kan stellen, of op enige andere wijze de wet overtreedt. BIC behoudt zich het recht voor passende actie te ondernemen in gevalen waar BIC websites gebruikt worden om zulk materiaal te verspreiden.

Besef dat alle handelsmerken, logo's, designs en productnamen, al dan niet groot gedrukt of met handelsmerksymbolen verschijnend, handelsmerken zijn van BIC, gelieerde of dochtermaatschappijen of licentiehouders of joint venture partners. Het verspreiden, downloaden, bewerken, wijzigen, hergebruiken, reproduceren, herplaatsen, doorgeven, opvoeren, vertonen of op andere wijze gebruiken van deze handelsmerken of enig ander materiaal, behalve indien hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan een schending zijn van wetten op auteursrecht, handelsmerken, laster orf smaad, privacy en openbaarheid, en communicatieregels en bepalingen Weet voorts dat BIC actief en strijdvaardig zijn rechten op intellectueel eigendom verdedigt zo veel als de wet dit toestaat.
 UITGEVER - HOSTING

Uitgever: 
SOCIETE BIC
Aandelenkapitaal: 185 120 298,02 euros
552 008 443 RCS Nanterre
Hoofdkantoor:
14, rue Jeanne d'Asnières
92611 Clichy cedex, Frankrijk
Tel. :  33(0)1 45 19 52 00
Fax. : 33(0)1 45 19 52 99
bic.contact@bicworld.com 

VAT : FR 19 552 008 443
Hoofdredacteur: Alexis Vaganay

Site gehost door: 

Deze website wordt gehost door het Cloud-aanbod van Microsoft (Azure). Deze bevindt zich geografisch in het Noord-Europese Microsoft hostingcenter in Ierland.
Voor nadere informatie raadpleegt u: http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/

 


 

Credits

Design and development: F+
www.fplusagency.com

 

 

Design and development: F+
close

Bericht versturen

Van: To:
Onderwerp:
Message:

You can follow us on...