Odwiedzając naszą witrynę, wyrażasz zgodę na obsługę ciasteczek. Ciasteczka pozwalają nam dopasowywać witrynę do twoich potrzeb. Learn more OK

Informacje prawne

Umowa z użytkownikiem strony BIC Group www.mybiclighter.com

Witamy na stronie www.mybiclighter.com!
Mamy nadzieję, że strona ta będzie dla Was przydatna i dostarczy Wam wiele radości. Odwiedzajcie nas często i poinformujcie o niej swoich znajomych.
Chcielibyśmy jednocześnie prosić o przestrzeganie poniższych warunków i postanowień. Prosimy o uważne zapoznanie się z nimi, ponieważ korzystanie z serwisu automatycznie oznacza ich akceptację.
Dziękujemy za wizytę!

 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

 

Dostęp oraz korzystanie ze strony www.mybiclighter.com podlega określonym poniżej warunkom i postanowieniom oraz wszystkim stosownym przepisom prawa. Niniejsze warunki i postanowienia mogą podlegać uaktualnieniom dokonywanym przez Grupę BIC (zwaną dalej „BIC”).
Cała zawartość (grafika, tekst, znaki handlowe, logo, projekty, nazwy produktów) znajdująca się na stronie jest chroniona prawem autorskim i nie może być dystrybuowana, pobierana, modyfikowana, edytowana, ponownie wykorzystywana, umieszczana, reprodukowana, przekazywana, wykonywana, wyświetlana lub wykorzystywana w jakikolwiek sposób inny niż określony, przy zastosowaniu środków mechanicznych lub elektronicznych, bez otrzymania wyraźnej, pisemnej zgody BIC.

Firma BIC dołoży wszelkich starań, aby informacje umieszczane na stronie były aktualne i dokładne. Jednakże BIC nie udziela gwarancji ani zapewnień co do dokładności tych informacji. Wszyscy użytkownicy odwiedzający i wykorzystujący stronę robią to na własną odpowiedzialność. Ani BIC ani żadna strona biorąca udział w tworzeniu lub dostarczeniu niniejszej strony internetowej oraz umożliwieniu korzystania z niej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie i stanowiące podstawę odszkodowań, wynikające z dostępu do niniejszej strony lub nieumiejętnego korzystania z niej oraz wszelkich błędów lub przeoczeń w treści strony.

BIC nie udziela gwarancji ani zapewnień co do innych odwiedzanych stron, niezwiązanych z firmą BIC. BIC dokłada wszelkich starań, aby umieszczać na swojej stronie odnośniki wyłącznie do stron spełniających równie wysokie standardy. Jednakże firma BIC nie ma kontroli nad odnośnikami do stron BIC podanymi przez strony trzecie. Odwiedzając stronę niezwiązaną z BIC, prosimy pamiętać o tym, że treści zamieszczone na tych stronach nie są zależne od firmy BIC. Firma BIC nie może monitorować lub kontrolować treści wszystkich stron i nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na takich stronach. Ponadto firma BIC nie przyjmuje odpowiedzialności za treści i korzystanie z serwisów internetowych należących do stron trzecich, na których umieszczane są odnośniki do strony www.mybiclighter.com. Nie mamy kontroli nad polityką prywatności stron, na których znajdują się odnośniki do tego serwisu. Użytkownik powinien zapoznać się z oświadczeniem oraz polityką prywatności BIC i serwisów, na których znajdują się odnośniki do tej strony. Każdy użytkownik powinien we własnym zakresie podjąć niezbędne środki ostrożności, które zapewnią brak styczności z obraźliwymi treściami podczas korzystania z Internetu. Łączenie się z odnośnikami zewnętrznymi jest przeprowadzane na odpowiedzialność użytkownika.

 
Uzyskując dostęp do strony www.mybiclighter.com, użytkownicy zgadzają się także nie umieszczać ani nie rozpowszechniać obraźliwych, krzywdzących, niezgodnych z prawem, mających charakter gróźb, oszczerczych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, uwłaczających, nienawistnych, podburzających, dyskryminujących, pornograficznych ani obrazoburczych materiałów oraz jakichkolwiek treści mogących skłaniać lub powodować zachowania, które są uważane za przestępstwo, mogące prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób stanowiących pogwałcenie prawa. Firma BIC zastrzega sobie prawo do podjęcia właściwych działań w przypadku użytkowania strony BIC w celu rozpowszechniania takich treści.
 

Prosimy pamiętać także o tym, że wszelkie znaki firmowe, logo, projekty oraz nazwy produktów, niezależnie od tego, czy są przedstawiane dużą czcionką oraz opatrzone znakiem handlowym, stanowią własność firmy BIC, jej oddziałów, spółek zależnych, licencjodawców lub partnerów w spółkach joint venture. Rozpowszechnianie, pobieranie, edytowanie, modyfikacja, ponowne wykorzystanie i publikowanie, reprodukcja, przekazywanie, wykonywanie, wyświetlanie lub inne wykorzystanie takich znaków handlowych lub jakichkolwiek innych materiałów, z wyjątkiem poniższych dopuszczeń, jest surowo zabronione i może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, pomówienie lub oszczerstwo, naruszenie przepisów prawa związanych z polityką prywatności oraz reklamą, a także przepisów odnoszących się do komunikacji i statutów. Ponadto pragniemy przypomnieć, że firma BIC aktywnie i stanowczo egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
 

 


 

REDAKTOR - HOSTING

Redaktor:
 
SOCIETE BIC
Kapitał zakładowy: 185 120 298,02 euro
552 008 443 RCS Nanterre
Siedziba główna firmy:
14, rue Jeanne d'Asnières
92611 Clichy cedex,  Francja
Tel. :  33(0)1 45 19 52 00
Fax. : 33(0)1 45 19 52 99
VAT : FR 19 552 008 443
Redaktor naczelny: Alexis Vaganay


Hosting strony:

Ta witryna jest przechowywana w chmurze Microsoft Azure. Geograficznie znajduje się ona w północnoeuropejskim centrum hostingu firmy Microsoft w Irlandii.
Dalsze informacje można znaleźć pod adresem http://www.windowsazure.com/fr-fr/support/trust-center/privacy/

 


 

Credits

Design and development: F+

www.fplusagency.com

 

 

close

Wyślij wiadomość

Od: Do:
Temat:
Wiadomość:

You can follow us on...